دکتر سید حسن هاشمی در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به وعده های دولت در مورد دقت مخصوص به حوزه تندرستی در بودجه سال ۹۷، اظهار کرد: تفکر می کنم ضروری هست حوصله کنیم و نگاه کنیم که طی چند روز آینده دولت چه پیشنهاداتی را قالب برنامه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند؛ چراکه تاکنون هیچ چیزی در این زمینه آشکار نیست.

گرفتاری هایی متاثر از پیوسته نبودن مراجع پولی سلامت

بر این اساس ضروری هست مشخص گردد که چقدر پول از خزانه به حوزه تندرستی تحویل داده می گردد تا به واسطه آن بتوانیم دستخوشی هایی که بصورت ناخواسته برایمان ایجاد شده و متاثر از عدم پیوستهی مراجع بوده اند را حل کنیم. این دستخوشی ها متاثر از این هست که مراجعی که در بودجه در دیدگاه گرفته شده بود، پژوهشگر نشدند. بر این اساس امید داریم در بودجه سال ۹۷ شاهد حل و فصل این دستخوشی ها باشیم.

وزیر بهداشت با اظهار اینکه در دستاورد ضروری هست حوصله کنیم و نگاه کنیم آیا در سال ۹۷ مشکلات حوزه تندرستی برطرف می گردد یا خیر، اضافه کرد: شخصا به گفت وگو های همکارانم در دولت و به مساعدت مجلس اعتماد دارم. بر این اساس امید دارم اذن دهند تا کار فنی و ارگانی خودمان را انجام دهیم، بدون اینکه برای تهیه مراجع اظهار شده دغدغه ای دارا باشیم.

لزوم وجود نظم پولی در مراجع سلامت

وی با اظهار اینکه وزارت بهداشت توقع دارد؛ در منابعش نظم پولی باشد و وجوهی که ضروری هست بصورت نقد در اختیار این دستگاه قرار گیرد، روند دارا باشند تا بتوانیم کارمان را به مطلوبی انجام دهیم، اظهار کرد: برای من که مسوول این دستگاه هستم، برخلاف چیزی که تبلیغ می گردد، کمیت مراجع در رده دوم ارزش قرار دارد. نکته ارزشمند برای ما این هست که مراجع پولی تندرستی انضباط پیدا کنند؛ به طوریکه علاوه بر این اگر به سایر دستگاه ها من جمله دولت که دربردارنده بیمه ها هست، خدمات می فروشیم در پرداخت آن هم قانون را اجرا کنند.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه خواسته وزارت بهداشت چیزی جز اعمال قانون نیست، اظهار کرد: در صورتی که در قسمت بودجه نویسی و تحویل پول از خزانه، قانون به صحیحی اجرا گردد، ما نیز توان داریم آن چیزی که را که قانون برایمان مشخص کرده، به طور تام اجرا کنیم.

هاشمی با اظهار اینکه گفت وگو های آقای رییس جمهور و دکتر نوبخت، رییس ارگان برنامه و بودجه در مورد بودجه حوزه تندرستی امیدبخش هست، اظهار کرد: امید داریم همان طور که وعده داده اند، خزانه هم بتواند ما را از این دلواپسی ها رها کند.

انتهای پیام