قدرت الله عاقلی مجسمه ساز در مورد برگزاری نمایشگاه «سی مجسمه، سی مجسمه ساز» به خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه «سی مجسمه، سی مجسمه ساز» قرار هست از ۱۰ تا ۱۹ آذر در گالری ایرانشهر برپا گردد. در واقعیت نخستین بار این نمایشگاه در سال ۹۵ برپا گردید که در این آن آثار سی مجسمه ساز از سه نسل متفاوت دربردارنده مرحله پیشکسوت ها، مرحله مجسمه سازان میانی و هنرمندان جوان به نمایش در می آمد و بار دیگر همان نمایشگاه بصورت مرحله ای برپا خواهد گردید و قرار هست در این نمایشگاه به نحوی استمرار مجسمه سازی در ایران را به نمایش بگذاریم.

وی دنبال کرد: تصمیم دارم بعنوان کیوریتور این نمایشگاه آن را به تناوب در گالری های متفاوت به نمایش بگذارم زیرا به گمانم جامعه هنری و خصوصا مجسمه سازی احتیاج به این تلنگر دارد و احتیاج داریم بدانیم جریان مجسمه سازی در کشورمان چه طور بوده هست.

این مجسمه ساز با اظهار اینکه بعضی از آثار این نمایشگاه بصورت امانی در اختیار او قرار گرفته هست، در مورد دیگر آثار گفته بود: بعضی آثار نمایشگاه برای فروش گذاشته شده که در صورت فروش کار دیگری از آن هنرمند را جایگزین می کنم.

عاقلی علاوه بر این در مورد هفتمین بی ینال مجسمه سازی تهران و نمایشگاه آثار تونی کرگ مجسمه ساز انگلیسی- آلمانی که به تناوب در موزه هنرهای معاصر تهران برپا شده هست، گفت: برگزاری هر دوی این رویدادها زیاد خوب  بود.

متاسفانه بی ینال مجسمه سازی ایران همه هنر مجسمه سازی معاصر کشور را نمایندگی نمی کرد و بالاخره نیز پاداش را به نقاشان دادندوی در نقد بی ینال مجسمه سازی گفته بود: متاسفانه بی ینال مجسمه سازی ایران همه هنر مجسمه سازی معاصر کشور را نمایندگی نمی کرد و بالاخره نیز پاداش را به نقاشان دادند. علاوه بر این بسیاری از پیشکسوت ها که جزو بدنه مجسمه سازی کشور می باشند در این بی ینال حضور نداشتند. یکی از اغراض نمایشگاه «سی مجسمه، سی مجسمه ساز» همین هست که بدانیم مجسمه سازی معاصر ما یک عقبه ای دارد و نباید آن را فراموش کنیم.