به گزارش پایگاه خبری نمانامه به نقل از مشرق، ریاست تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از لزوم ورود قوه قضاییه برای کشف ابعاد زیادتر فساد در این پرونده اطلاع داد.

وی اضافه کرد: عمق فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان زیاد پراکنده و حجیم هست و وقت ما برای  تحقیق و تفحص محدود بود.

ریاست کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان عنوان کرد: از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و ارگان بازرسی تقاضا داریم با دقت به اینکه آنان تنگنا وقت ندارند، به کالبد شکافی ابعاد متفاوت فساد در این پرونده بپردازند و تمام اشخاصی که از صندوق ذخیره فرهنگیان در ادوار متفاوت سوءاستفاده کردند را ارائه کنند.

کوچکی نژاد مطرح نمود: با تأسف مبنای صندوق را از همان بدو تأسیس کج گذاشته اند و صندوق را ملک شخصی خود کرده بودند. به نوع ای که در همان اوایل فعالیت صندوق بعضی وزرا ۴۰ درصد صندوق را جزو سهام خود کردند و دیگران را میان شرکت تعاونی استفاده فرهنگیان تقسیم کردند.

بخوانید:  اردوغان 12 مهر به تهران می‌آید/مهمترین محورهای گفت‌وگوی دو جانبه ایران و ترکیه