دبیرکل اتحادیه عرب پس از پایان نشست وزیران امور خارجه این اتحادیه گفت: در مرحله کنونی صرفا اقدامات ایران محکوم می‌شود و وضعیت جنگی اعلام نمی‌شود.
  وب‌سایت شبکه اسکای‌نیوز عربی، احمد ابوالغیط پس از پایان نشست اضطراری وزیران امورخارجه اتحادیه عرب که به درخواست عربستان تشکیل شده بود، مدعی شد ایران بیش از یک دهه است که تلاش می‌کند بر پایتخت کشورهای عربی مسلط شود.

وی افزود: «هنوز تصمیمی برای بردن پرونده ایران به شورای امنیت وجود ندارد، بلکه در صدد هستیم تا مواضع کشورهای عربی را به خوبی بشناسیم، اما بعید نمی‌دانم که گام بعدی رفتن به شورای امنیت باشد.»

او همچنین مدعی شد که همه کشورهای عربی به جز لبنان با مفاد بیانیه موافقت کرده‌اند که لبنان نیز نسبت به بخش‌های مربوط به حزب‌الله تحفظ دارد.

دبیرکل اتحادیه عرب با بیان اینکه بیانیه پایانی، حزب‌الله لبنان را یک گروه تروریستی دانسته است، مدعی شد: «موشک‌هایی که با آن شهرهای عربی هدف قرار می‌گیرند در ایران ساخته شده‌اند.»

وی ادامه داد: «امیدواریم تا پیام مورد نظر به ایران رسیده باشد تا رفتار خود در منطقه را تعدیل کند