” عاشقانه ”

چشمات معصومن
چشمام آرومن
دنیا چه خودخواهه
ناراحتم از این
که عمر این رویا
انقدر کوتاهه…

دل میبری آسون
آدم کنار تو_
دنیاشو میبازه
پیراهنِ مشکیت
از تو برای من
یه کعبه میسازه

موهای تو شعرن
تو شعرهای تو
هر سطرو دوس دارم
بو میکشم عشقو
میدونی که خیلی
این عطرو دوس دارم

ما خاطره داریم
از هرچی… حتی از_
برگای پاییزی
با برگای پاییز
من عکس میگیرم
تو اشک میریزی

من ساده میمیرم…
تقصیر تو هم نیست
تقدیر من بوده…
چون علت مرگِ
خیلی از آدم ها
عشق یه زن بوده

دستات مهمونن
خیلی نمیمونن
شاید بری از دست
از رفتنت گفتم
آروم خندیدی
پس احتمالش هست

ترانه سرا : پیمان طالبی