بخوانید:  آهنگ معروف و ماندگار "ساقی" با آهنگسازی و آواز استاد محمد علی قدمی