منابع عراقی از شروع درگیری های داخلی و کودتای داعشی ها علیه یکدیگر به دنبال اعلام خبر کشته شدن البغدادی خبر دادند.

بخوانید:  با ۲۰ خرافه و باور غلط در کشورهای مختلف دنیا آشنا شوید