احمد باطبی در ۱۸ تیر ۷۸ از لیدرهای آشوبگران بود، بعدها به آمریکا فرار کرد. در سال ۹۵ و بعد پیروزی ترامپ یکی از ۳۰ نفری بود که با ارسال نامه از ترامپ خواست تحریمهای ایران را افزایش دهد.

بخوانید:  طولانی ترین گالری هنری جهان