نماینده چین در سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی شبه جزیره کره اعلام کرد، درصورت تداوم تنش ها، دیر یا زود دنیا شاهد فاجعه بزرگی خواهد بود

بخوانید:  محمد علی انصاری سرپرست حرم امام خمینی؛