جراح – دندانپزشک

زیبایی طرح لبخند-کامپوزیت ونیر

درمان ریشه

جراحی دندان نهفته(عقل)

پروتز های ثابت ومتحرک

۷۷۱۹۲۳۶۲

۷۷۱۹۲۳۶۴_ ۰۹۱۹۴۵۲۴۶۱۸

بخوانید:  بهبود نرخ باروری / متوسط فرزندآوری زنان در کشور به ۲ رسید