تابش:
🔹موضوع مربوط به موسسات مالی و اعتباری و صندوق ها در مرحله ای نیست که بگوییم چه کسی مقصر است، بلکه این مسئله اقتصادی اکنون به یک بحران اجتماعی تبدیل شده و اگر تمهیدات لازم برای آن اندیشیده نشود عن‌قریب به بحران امنیتی تبدیل خواهد شد.
🔹اکنون هم باید بدانیم که کار فراتر از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. بلکه شورای عالی امنیت ملی باید وارد عمل شود و ابعاد مسئله را مورد توجه قرار دهد. تا رضایت مندی مردم به ویژه کسانی که سپرده کوچک دارند را جلب کنند.
🔹در واقع حکومت باید این هزینه را پرداخت کند تا اعتماد را به سیستم بانکی برگرداند و اگر لازم است خط اعتباری بدهد و نسبت به سپرده های بزرگتر در حد آنچه شورای پول و اعتبار تصویب می‌کند به مردم اطمینان دهد ثبات به سیستم اقتصادی برگردد.

بخوانید:  رئیس سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کرد