راشاتودی گزارش داد؛
گزارش آماده شده برای دانشجویان مطالعات سیاستهای اجتماعی سرزمین های اشغالی حکایت از افزایش چشمگیر فقر در این سرزمین ها دارد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گزارشی که توسط مرکز مطالعات Taub برای دانشجویان مطالعات سیاست های اجتماعی تهیه شده حکایت از آن دارد که اسرائیل در میان اعضای سازمان توسعه و همکاری های مشترک (OECDD) بالاترین میزان فقر را داشته و این امر می تواند تاثیراتی مخرب بر جمعیت آن داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز ذکر شده که با عنوان «تصویری از ملت ۲۰۱۷» منتشر شده با اشاره به مواردی همچون افزایش هزینه های زندگی و افزایش جمعیت در سرزمین های اشغالی عنوان داشت که منابع فعلی برای رشد اقتصادی پایدار نبوده و قابل تحمل نیستند.

افزایش تمایل سرمایه گذاران رژیم صهیونیستی به مهاجرت از سرزمین اشغال شده، پدیده فرار مغزها، تمرکز بر شهرک سازی و بی توجهی به اقتصاد و وجود مقررات دست و پاگیر از جمله مسائلی هستند آینده اقتصادی و اجتماعی خطرناکی را برای رژیم صهیونیستی رقم خواهند زد.

نشانه های رکود اقتصادی در سایه ناگواری خزانه رژیم صهیونیستی دیده می شود. در نتیجه این ناگواری رژیم صهیونیستی مجبور است در سال ۲۰۱۷ برای ترمیم شکاف میان درآمدها و هزینه برخی هزینه ها را کاهش دهد. این رکود سبب می شود تا مالیات های بیشتری از اسرائیلی‌ها گرفته شود و این عامل بار دیگر اعتراض های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

رکود در رژیم یک مشکل کوتاه مدت و محدود نیست بلکه با اوضاع معیشتی بسیاری از خانواده ها در ارتباط است. ۳۰ درصد از خانه ‌های ساخته شده که اکنون در اختیار اسرائیلی‌ها است، هرکدام بدهی ۲۵ هزار دلاری به کابینه رژیم صهیونیستی دارند. با ادامه وضعیت کنونی شمار افرادی که قادر به پرداخت بدهی ‌ها و تامین هزینه‌های زندگی خود نیستند، افزایش خواهد یافت. این مشکل می تواند باعث بالاگرفتن اعتراض های اجتماعی ضد تل‌آویو شود که رژیم صهیونیستی همواره از آن اجتناب داشته است.

بخوانید:  نماینده کنگره آمریکا؛ عربستان از بزرگترین حامیان تروریسم است