امام جمعه اهل سنت پاوه:
🔹داعش در حملات تروریستی تهران هدفی جز خدشه دار کردن وحدت ملی ایرانیان نداشت.
🔹داعش در ظاهر شناسنامه سنی دارد اما قرار نیست که هر سنی هم داعشی باشد،کما اینکه امروز هم می‌گویم اگرچه تروریست‌ها به زبان کردی صحبت کردند ولی هر کردی داعشی نیست و اگر کردی هم به داعش پیوست، دیگر کرد نیست.
🔹همه مردم به ویژه اهالی مناطق سنی باید هوشیار باشند، چراکه داعش مولود جریان‌های استکباری است.
🔹 ما نباید اجازه دهیم فرزندانمان تحت تأثیر القائات تندروها قرار گیرند و به داعش یا گروه‌های دیگر ملحق شوند.