آشنایی با سوابق علمی، آموزشی و شغلی علیرضا دباغ

متولد ۱۳۴۹ شیراز؛ مدیر مسؤول و سردبیر فصلنامه سرزمین هنر

تحصیلات دانشگاهی:

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام محل تحصیل سال اخذ مدرک
دانشجوی دکتری فرهنگ وارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز درحال تهیه پایان نامه
فوق لیسانس روزنامه نگاری دانشگاه آزا دتهران مرکز ۱۳۹۳
فوق لیسانس تحقیق در ارتباطات دانشگاه صدا و سیما ۱۳۸۲
لیسانس زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد شیراز ۱۳۷۳

دوره های آموزش بین المللی:

نام دوره نام موسسه مدت دوره تاریخ اجرا
استفاده از قصه های ایرانی در برنامه های رادیویی مرکز آموزش صداو سیما با همکاری AIBD 32ساعت ۱۳۸۸
مستند سازی رادیویی AIBDباهمکاری دانشگاهQueenslandاسترالیا ۴۰ساعت ۱۳۸۸
ژورنالیسم همگرا AIBD 40ساعت ۱۳۸۷
نمایش کوتاه رادیویی مرکزآموزش صدا وسیماودانشگاهWimmer آلمان ۴۰ساعت ۱۳۸۷
نقش مدیریت در ساخت برنامه های رادیویی اداره کل آموزش صدا و سیما و آکادمی دویچه وله (D-W) 40 ساعت ۱۳۸۶
آشنایی با شیوه open space در مدیریت رسانه AIBD 40ساعت ۱۳۸۶
متدولوژی آموزش-آموزش آموزش دهندگان AIBD 40 ساعت ۱۳۸۵
مدیریت رسانه اداره کل آموزش سازمان صدا و سیما و B.B.C 40 ساعت ۱۳۸۵

دوره های آموزشی حرفه ای:

نام دوره نام موسسه مدت دوره تاریخ اجرا
تکنیکهای جدید تهیه و تولید برنامه های رادیویی مرکز آموزش صدا وسیما ۸۰ساعت آبان ۱۳۸۸
تهیه کنندگی رادیو اداره کل آموزش سازمان صدا و سیما یک ساال ۱۳۷۷-۱۳۷۶
مخاطب شناسی آموزش مدیران صداوسیما ۸ساعت شهریور۱۳۸۲

سوابق تدریس:

تدریس دردانشگاهها ومراکز آموزشی مختلف ازسال ۱۳۸۳ تاکنون (۱۳۹۴)ادامه دارد که درجدول زیربخشهائی ازان آمده است:

نام درس
نام دوره سطح محل اجرا تاریخ اجرا
مقاله و گزارش نویسی روابط عمومی کارشناسی دانشکده خبر ۹۶-۱۳۹۵
پوشش خبری خبرنگاری کارشناسی دانشکده خبر ۹۶-۱۳۹۵
نظرسنجی خبرنگاری-روابط عمومی کاردانی دانشکده خبر ۱۳۹۳-۱۳۹۴
نقد سوژه خبرنگاری کارشناسی دانشکده خبر ۱۳۸۹-۱۳۹۲
تهیه وتنظیم خبر خبرنگاری کارشناسی دانشکده خبر ۱۳۸۸-۱۳۹۲
اصول مصاحبه روابط عمومی کاردانی دانشکده خبر ۱۳۸۸-۱۳۹۲
مبانی خبر روابط عمومی کاردانی دانشکده خبر ۱۳۸۸
کارگاه VOXPOP گزارشگری بدوخدمت مرکز آموزش صداوسیما ۱۳۸۸
مصاحبه وگزارشگری رادیو ارتباطات کارشناسی دانشکده صداوسیما ۱۳۸۷
مصاحبه وگزارشگری رادیو ارتباطات کارشناسی دانشکده صداوسیما ۱۳۸۶
نقد و بررسی برنامه های رادیویی تهیه کنندگی رادیو بدو خدمت اداره کل آموزش سازمان ۱۳۸۵
مفاهیم ارتباطات تهیه کنندگی رادیو بدو خدمت اداره کل آموزش سازمان ۱۳۸۵
مفاهیم ارتباطات گویندگی و اجرا بدو خدمت اداره کل آموزش سازمان ۱۳۸۴
مبانی برنامه برنامه سازی رادیویی مدیریت رسانه کارشناسی ارشد دانشکده صدا و سیما ۱۳۸۳
فرماندهی و مدیریت در اسلام عالی کارشناسی ارشد دانشکده پیاده نزاجا ۱۳۷۴-۱۳۷۵

فهرست مقالات:

عنوان مقاله
تاریخ انتشار محل انتشار
مستند انقلاب ۵۷ فرصتها وتهدیدها ۱۳۹۴ مجله معارف
تحلیل نشانه شناسی سریال ((شبهای برره)) ۱۳۹۳ رسانه وخانواده
آسیب شناسی گفتارطنز دربرنامه های رادیوئی ۱۳۹۲ مجله رادیو شماره ۷۸دی ماه۱۳۹۲
طنز ،نظارت شیرین ۱۳۹۱ فصلنامه تحلیل پیام شماره اول زمستان ۱۳۹۱
موسیقی و چالشهای پیش روی برنامه سازان رادیویی و تلویزیونی ۱۳۸۷ مجله رادیوشماره دی ماه۱۳۸۷
رادیو، رسانه بحران. از ادعا تا واقعیت ۱۳۸۴ فصلنامه پژوهش و سنجش شماره ۴۲و۴۳
نگره ای برمقوله جنسیت در برنامه های طنز رسانه ملی ۱۳۸۳ فصلنامه پژوهش و سنجش شماره ۳۸
نقش نیازسنجی مخاطب در جذب شنونده رادیویی ۱۳۷۷ معاونت مجلس و امور استانهای سازمان صدا وسیما
فهرست کتابها

عنوان کتاب تاریخ انتشار محل انتشار
چالشهای گفتمانی ظریف ۱۳۹۶ انتشارات سیمای شرق
نامه ای به تاریخ ۱۳۹۵ پژوهشگاه فرهنگ هنر وارتباطات وزارت ارشاد
هنر تهیه کنندگی در رادیو ۱۳۹۴ مرکز تحقیقات صداوسیما

عضویت در کمیته ها یا شوراهای تخصصی:

عنوان کمیته یا شورا

محل تشکیل تاریخ
دبیر همایش اسفارمجازی پژوهشگاه فرهنگ ،هنروارتباطات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ۱۳۹۴
هیئت داروان دوازدهمین جسنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۳
کمیته داوران دهمین جشنواره بین المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۹
کمیته داوران اولین مسابقه مستندرادیوئی پیرغلامان اباعبدالله(ع) صدای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۹
کمیته داوری هفدهمین جشنواره تولیدات مراکز معاونت مجلس و امور استانهای صداوسیما ۱۳۸۸
کمیته داوری نهمین جشنواره برنامه های رادیویی رادیو معارف ۱۳۸۷
کمیته داوری هشتمین جشنواره برنامه های رادیویی رادیو کرج ۱۳۸۶
شورای طرح و برنامه گروه اجتماعی شبکه ۴ سیما ۸۵-۸۶
کمیته بررسی افق رسانه (صدا) معاونت اطلاعات وبرنامه ریزی صداوسیما ۸۴-۸۵
کمیته بررسی افق رسانه (سیما) معاونت اطلاعات وبرنامه ریزی صداوسیما ۸۴-۸۵
کمیته بررسی افق رسانه (استانها) معاونت اطلاعات وبرنامه ریزی صداوسیما ۸۴-۸۵
شورای طرح وبرنامه رادیو تهران ۸۱-۸۵
کمیته موسیقی رادیو تهران ۸۱-۸۳
شورای طرح وبرنامه مرکزیزد ۷۷-۷۹
شورای شعر و موسیقی مرکزفارس ۷۴-۷۶
شورای طرح وبرنامه سیما مرکزفارس ۷۲-۷۳
سوابق شغلی

عنوان شغل سازمان مدت همکاری
شروع خاتمه مدت همکاری
نویسندگی و اجرا صدا و سیمای مرکز فارس خرداد۱۳۶۸ آذر۱۳۷۳ ۵ سال
تهیه کنندگی رادیو صدا و سیمای مرکز فارس آذر ۱۳۶۸ آذر ۱۳۷۶ ۸ سال
تهیه کنندگی تلویزیون صدا و سیمای مرکز فارس ۱۳۷۲ ۱۳۷۶ ۴ سال
مدیریتهای مختلف سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۳ ۱۳۹۳ ۱۳ سال

سوابق مدیریتی:

عنوان پست محل خدمت مدت فعالیت
تاریخ شروع تاریخ خاتمه مدت
مدیرکل برنامه‌ریزی ومطالعات راهبردی صداوسیما مرکز طرح وبرنامه ریزی صداوسیما آبان ۱۳۹۳ دی ماه ۱۳۹۳ ۲ماه
مدیرکل نظارت وارزیابی رسانه های نوین مرکز نظارت سازمان ۱۲/۲/۹۰ ۱/۸/۹۳ ۴۰ماه
مدیر طرح وبرنامه رادیو ایران ۲/۹/۸۸ ۱۲/۲/۹۰ ۱۷ماه
مدیر گروه علمی و آموزشی صدا مرکز آموزش صدا وسیما ۱/۵/۸۶ ۱/۱۰/۸۸ ۲۲ماه
مدیر طراحی و ارزشیابی اداره کل آموزش سازمان ۱/۹/۸۶ ۱/۲/۸۷ ۵ ماه
مدیر طرح وتولید پخش رادیو تهران ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ یکسال
مدیر طرح وتولید بخش صبحگاهی رادیو تهران ۱۳۸۲ ۱۳۸۴ دوسال
مدیر گروه اجتماعی رادیو تهران ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ یکسال
مشاور برنامه ریزی مدیرشبکه مرکز یزد ۱۳۷۷ ۱۳۷۹ دوسال
دبیرشورای شعر و موسیقی مرکز شیراز ۱۳۷۴ ۱۳۷۶ دوسال
دبیرشورای طرح وبرنامه سیمای استانی مرکزشیراز ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ یکسال

برنامه های تولیدی (رادیویی ):

نام برنامه نوع فعالیت سال تولید نوع پخش نام شبکه
آن روزمحمد از کنارمن گذشت نویسنده وسردبیر ۱۳۸۴ ویژه جشنواره رادیوتهران
امشب، فوتبال، تهران نویسنده، تهیه کننده وسردبیر ۱۳۸۲ ویژه جام جهانی رادیو تهران
شبهای آسمانی نویسنده، تهیه کننده وسردبیر ۱۳۷۸ ویژه شبهای قدر صدای مرکز یزد
صبح نوروز نویسنده، تهیه کننده وکارگردان ۱۳۷۶ ویژه ایام نوروز هر روز ۱۸۰دقیقه(زنده) صدای مرکز شیراز
صبح وزندگی نویسنده، تهیه کننده وسردبیر ۱۳۷۴-۱۳۷۶ روتین هر روز ۱۲۰دقیقه به جز جمعه ها (زنده) صدای مرکز شیراز
خانواده نویسنده، تهیه کننده وسردبیر ۱۳۷۵-۱۳۷۶ روتین هر روز دقیقه۶۰ به جز جمعه ها (تولیدی) صدای مرکز شیراز
با کاروان عشق نویسنده، تهیه کننده وسردبیر ۱۳۷۱-۱۳۷۲ ویژه ایام محرم هر برنامه ۱۸۰ دقیقه(زنده) صدای مرکز شیراز
گلبانگ هنر نویسنده و تهیه کننده ۱۳۶۸-۱۳۷۱ روتین ۳ روز در هفته هر برنامه ۳۰ دقیقه صدای مرکز شیراز
بهار دلها نویسنده و تهیه کننده ۱۳۶۸-۱۳۶۹ روتین ماه مبارک رمضان ویژه افطار هر برنامه ۱۸۰دقیقه(زنده) صدای مرکزفارس
رادیوشیراز

برنامه های تولیدی ( تلویزیونی):
نام برنامه نوع فعالیت سال تولید نوع پخش نام شبکه
پرده پندار نویسنده،
تهیه کننده ۱۳۷۵-۱۳۷۶ روتین جمعه ها ۱ ساعت سیمای مرکز فارس
روایت فتح (سریال سوسنگرد) دستیار اول کارگردان و برنامه ریز ۱۳۷۴-۱۳۷۵ روتین پنج شنبه ها۱۳قسمت ۴۵دقیقه ای اول سیما
امام رحمت نویسنده،
تهیه کننده ۱۳۷۳ ویژه دهه آخر ماه صفرروزانه۲۰دقیقه دوم سیما
چراغ هدایت نویسنده،
تهیه کننده ۱۳۷۳ ویژه دهه اول محرم
روزانه۲۰دقیقه دوم سیما
غمنامه گل نویسنده و مجری ۱۳۷۱ ویژه ایام فاطمیه اول سیما

فعالیت مطبوعاتی و خبری:

نوع فعالیت نام بخش سال همکاری
مدیر مسؤول فصلنامه سرزمین هنر ۱۳۹۵تاکنون
مدیر مسؤول وبسایت تحلیلی HONARLAND.IR 1394 تاکنون
نویسندگی تفاسیر خبری گروه تحقیق وتفسیر خبررادیو ۱۳۸۰

دریافت جوایز و نشانها:

عنوان جایزه جشنواره یا همایش تاریخ
تجربه مدیریتی برگزیده دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۹۱
مقام برترمقاله نویس اولین هم اندیشی طنزرادیوئی ۱۳۸۹
مقام اول ساخت آنونس چهارمین جشنواره صدا- رادیو تهران ۱۳۸۲
مقام برترمقاله نویسی اولین همایش علمی تخصصی مدیران صدای استانها ۱۳۷۷