فردوسی‌پور و همکارانش برای اولین بار می‌خواهند برنامه نود را از درون ورزشگاه آزادی روی آنتن ببرند!