📸حضور بانوان در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برای تماشای دیدار والیبال ایران – بلژیک/