📸 حضور سفرا و کارداران کشورهای خارجی مقیم ایران در بیست و هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی(ره)