پایگاه خبری نمانامه: کتاب تاریخ سبزوار یکی از سی مجلد تالیفات ارزنده و سودمند زنده یاد آیت الله سید علینقی امین ( سبزوار ۱۲۹۷ – تهران ۱۳۷۹ ) مدرس اسبق سپهسالار قدیم و امام جماعت فقید مسجد خاتم الانبیاء تهرانپارس است. این کتاب نظمی عالمانه و روش و رویتی محققانه تالیف شده و در فرهنگ دراز آهنگ ایرانی دنباله ی کتاب های ارزنده ای است همچون:

 1. تاریخ بیهق: تالیف ابولحسن علی بن زید بیهقی که به کوشش و با تعلیقات احمد بهمنیار و همراه مقدمه ای از علامه محمد قزوینی به چاپ رسیده است.
 2. تاریخ نیشابور: تالیف ابوعبدالله حاکم نیشابوری ( ترجمه ی محمد بن حسین خلیفه نیشابوری) که با مقدمه و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کد کنی چاپ شده است.
 3. تاریخ بخارا : تالیف ابوبکر جعفر نرشخی ( ترجمه ی ابو نصر احمد بن محمد قبادی) که با مقدمه و تعلیقات محمد تقی مدرس رضوی منتشر شده است.
 4. تاریخ قم: تالیف حسن بن محمد قمی ( ترجمه ی حسن بن علی قمی ) که توسط سید جلاالدین تهرانی چاپ شده است.
 5. تاریخ طبرستان: تالیف ابن اسفندیار کاتب آملی که به همت عباس اقبال آشتیانی منتشر شده است.
 6. تاریخ گیلان: تالیف ظهرالدین مرعشی که دکتر منوچهر ستوده آن را چاپ کرده است.
 7. تاریخ یزد: تالیف احمد بن حسین بن علی کاتب که به کوشش ایرج افشار چاپ شده است.
 8.  دهها تاریخ دیگر مانند تاریخ اصفهان تالیف ابو نعیم اصفهانی و تاریخ بغداد تالیف خطیب بغدادی و غیر آنها.

مولف فقید کتاب حاضر استاد سید علنقی امین به اقتفاء چنین مورخانی از میان قدماء، کتاب خود را تاریخ سبزوار نامیده و در حیات خود آن را در تعداد بسیار محدودی به چاپ رسانیده اند. که در آن زمان تا امروز مکرر، در منابع مختلف در داخل و خارج از ایران از جمله در چندین مدخل ( ذیل عالمان و دانشمندان برخاسته از سبزوار) در جلد نهم دایره المعارف تشیع محل استفاده و ارجاع قرار گرفته است. با نایاب شدن نسخه های محدود چاپ سابق، جمعی از دوستان اصرار داشتند که نسخه ی اصل و پاکنویس شده ی این کتاب به خط مولف را به مثابه ی نمونه ای از میراث مکتوب چاپ عکسی شده است.

موضوع کتاب به طور عام علم تاریخ ( کشف رویدادهای به وقوع پیوسته ) در طی هزار و چهارصد ساله ی اخیر در منطقه ی شمال شرقی ایران و به طور خاص تاریخ سیاسی و شرح حال مشاهیر برخاسته از شهر تاریخی بیهق قدیم و سبزوار کنونی است.

مولف روشمندانه مطالب مضبوط در تاریخ خود را پس از مقدمه ای درباره سبزوار شناسی به سلسله مراتب تاریخی به دو بخش عمده تقسیم کرده است که بخش اول تاریخ سیاسی سبزوار از سقوط ساسانیان تا تاریخ نگارش تاریخ سبزوار بین سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ و بخش دوم شامل احوال و آثار بزرگان برخاسته از سبزوار یا مدفون در سبزوار است که از صحابه و یاران پیامبر در قرن اول هجری شروع می شود و به شخصیت های فرهنگی و عالمان شاعرانی که در زمان تالیف در قید حیات بوده اند پایان می پذیرد.

بخش های این کتاب عبارتند از:

 • کلیات در سبزوار شناسی
 • مساجد معروف سبزوار
 • مدرسه علوم دینی سبزوار
 • زیارتگاه ها و امام زادگان مدفون در سبزوار
 • تاریخ سبزوار بعد از اسلام: از سقوط ساسانیان تا اواسط پهلوی ها
 • رجال و بزرگان سبزوار از قرن اول تا قرن چهاردهم هجری
 • مشاهیر سبزوار که در تاریخ تالیف زنده بوده اند.
 • گویش محلی سبزوار