1- آمریکا با ترور قاسم سلیمانی نشان داد تروریسم دولتی صرفا یک اتهام نیست بلکه شبانه همچون خفاشان کسانی را که در برابر آنها می ایستند ترور می کنند و مسئولیت آن را برعهده می گیرند و از هیچ مجازاتی هم ترسی ندارند

2- ترور یک مقام رسمی دولتی آن هم در محیط امن فرودگاهی به بهانه پیشگیری از عملیات علیه شهروندان آمریکایی اوج وقاحت در صحنه جنگ است

3- ترامپ برای فرار از عواقب استیضاح و مشکلات داخلی دولتش به یک قمار بزرگ دست زد اما دستش رو شد با این کار او وارد مرحله جدیدی از بحران در غرب آسیا شد.

4- نگرانی از شروع جنگی جدید در منطقه افزایش یافت در زمانی که می توانست تلاش برای استقرار صلح و ثبات پیش برود دستور عملیات تروریستی ترامپ همه چیز را خراب کرد.

5- ترامپ تصور می کند قدرت ارتش آمریکا می تواند او را به اهداف توسعه طلبانه اش برساند اما در این ارزیابی اصلا به قدرت کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند توجه نکرده است.

6- اختلافهای داخلی در ایران بر سر موضوع های مختلف یک مساله است، اما اتحاد در برابر جنایتکاران و متجاوزان مساله دیگری است .

7- ایرانی ها هیچکدام جنگ طلب نیستند اما پیام ترامپ یعنی بجنگ تا بجنگیم .

مبادا که کشور به دشمن دهيم

ازنگاه سردارسلیمانی و یارانش سعادتی بالاتراز شهادت درراه آرمان و اعتقاد وجود ندارد. دستور مستقیم ترامپ برای اجرای عملیات ترور سردار قاسم سلیمانی مصداق روشن تروریست دولتی است که قطعا با پاسخ سخت و دشوار درهرجا و با هرامکانی روبرو خواهد شد.اما آنچکه می ماند تداوم خط تقابل است.

مطالب پیشنهادی:  سرانجام؛ کتاب آئین اهل حق

دریغ است ایران که ویران شود

ای کاش مسئولین ایرانی توجه کنند. پاسخ به اقدام تروریستی آمریکا میتواند سه ویژه گی مهم داشته باشد: دقیق،موثر و تنش زدا باشد.این اقدام متقابل نباید تروریستی و بحران زا باشد و ازهمه مهمتر آنکه باید ترامپ را به این جمع بندی برساند که اقدام های تروریستی و ماجراجویانه هزینه سنگین دارد.