به قلم: جبار آذین منتقد و مدرس سینما

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، از بدو تاسیس تاکنون دراجرای اهداف فرهنگی وهنری خود، فراز و فرود بسیار داشته و در دهه های مختلف بعد از انقلاب، گوناگون ظاهر شده است. گرچه این نهاد فرهنگی و اعتقادی، پیوسته در بزرگراه اهداف خود گام برداشته است، ولی گاه نگاه سلیقه ای، احتیاط ها، ملاحظات و کم کاری ها و مصلحت اندیشی ها، مانع شده است تا در حد و اندازه توانایی های مالی و امکاناتی و شعارهایش ، تاثیرگذار، فرهنگ و جریان ساز و تعیین کننده باشد.با آنکه در مقاطعی در بخش های شعر و ادبیات و هنرهای تجسمی و نمایشی و تولید فیلم، اقدامهایی قابل تامل داشته است، لیکن این روند استمرار نداشته و با کندی همراه بوده است. در برهه ای کندکاری، سبب شد تا مدت ها در حوزه، فیلم سینمایی تولید نشود؛ سینماهای تحت اختیار آن، تغییرات ساختاری، ساختمانی و امکاناتی نیابند و برخی تند روی ها مانع اکران بعضی فیلم ها در سینماهای حوزه شوند و در حیطه رسانه ای هم قوی و قدر جلوه نکند.

با این همه و به رغم برخی کندی ها، درجا زدن ها و کم کاری ها، در یکی دوسال اخیر،عزم حوزوی ها جزم شده تا با طراحی و اجرای برنامه های راهبردی و اجرایی در فضای فرهنگ، قدرتمند ظاهر شوند. تعریف و تبیین استراتژی بروز فرهنگی و هنری، بسیج نیروها و امکانات و استفاده از توانایی خود وهمکاری فرهیختگان و کارشناسان و متخصصان فرهنگ و رسانه و هنر در جهت اجرایی شدن برنامه های اصلاحگرانه حوزه، این نهاد را در مسیرارتقا، تعامل و تکامل نشان می دهد. به نظر می رسد که سازمان سینمایی حوزه هنری در اجرایی کردن برنامه ها و اهداف جدید فرهنگی و اجتماعی حوزه، از سایر بخش های فرهنگی آن پیشتازتر است. حرکتهای برنامه ریزی شده و اجرای همزمان آن ها توسط این سازمان در سه مسیر متصل به اهداف حوزه جریان دارد؛ ایجاد نهضت ترمیم و بازسازی و احیای سینماها، قدرت یابی پخش فیلم، مشارکت در تولیدات سینمایی، تاسیس پردیس ها وسالن های جدید سینمایی در شهر های دور و نزدیک کشور، رونق گیری تولید آثار مستند، سینمایی و تلویزیونی و همچنین بازگشایی فضاهای گفتمان فرهنگی با بسترسازی و اجرای برنامه های متنوع و کارشناسی و… که نشانگرعزم جدی حوزه در استفاده از توانایی ها و قابلیتهای آن برای تحقق اهداف و آرمانهایش در اوضاع نابسامان فرهنگ کشور و اشغال پرده سینماها توسط فیلمکهای نازل و بازاری و کجروی های نامدیران سینما و تخریب فرهنگ و حیف و میل بیت المال است .

مطالب پیشنهادی:  علی ثانی : هنر تعالی عشق است...

امید که روند تکاملی کنونی درحوزه ادامه یابد و این نهاد، با محوریت سلیقه، نیاز و خواست مردم، واقعیت های جامعه، تعامل فرهنگی با دیگرجریان ها و دستگاه های فرهنگی کشور به راه خود تداوم بخشد و کندی و در جازدن، محدود اندیشی، خودمحوری و تحریم در فضای آن دیده نشود.