امروز

چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۳۹۶

  ساعت

۱۰:۲۶ قبل از ظهر

سایز متن   /

دوتاییˏ وابسته = به جایˏ : (مثنوی) !
به زبانˏ پارسیˏ پیش رو ٬
برایˏ سراینده یˏ برجسته :
(حکیم ابوالقاسمˏ فردوسیˏ توسی) !
***
´مه و مهرˏ شبستانˏ جهان بود !
ۥهنر را مایه و دل را نشان بود !
بهشتی ۥرو بهشتی ۥخو چو دریا !
شکوهˏ دانش و بینش سراپا !
به ۥبستانˏ امید و آرزوها !
شکوفا همچو یاس است و دل آرا !
بهارانˏ بهارستانˏ ایران !
جهان دارویˏ جان هایˏ پریشان !
(ابوالقاسم) سخن سازˏ سرافراز !
سخن را داد هر جا بالˏ پرواز !
شهˏ شهنامه آن سردارˏ کوشش !
به ما بخشید چون سرچشمه جوشش !
شهنشاهˏ ادب (فردوسیˏ) پاک !
زبان را پاک کرد از ننگˏ ناپاک !
سخندانˏ ۥکهن آن مردˏ بی تا !
سخن را زنده کرد و شاد و زیبا !
(حکیمˏ توس) آن یارˏ خردمند !
همان کو شاهˏ دل بود و شهˏ پند !
زبانˏ پارسی را او روان کرد !
فروزان در جهانش جاودان کرد !

(فردوسی) !
(ابوالقاسمˏ فردوسیˏ توسی) !

(زاده یˏ سالˏ : (۳۲۹ هجریˏ قمری) در (توسˏ
خراسان) است ٬ و به سالˏ : ( ۴۱۶ هجریˏ قمری)
هم چشم از جهان فرو بست) !
فردوسی را ٬ (حکیمˏ سخن) و (حکیمˏ توس)
می خوانند !
او سراینده یˏ شاهنامه ٬ (حماسه یˏ ملی) ایران
است !

(فردوسی ....... !)
دوتاییˏ وابسته = به جایˏ (مثنوی) !
برایˏ فرزانه یˏ توس ٬
(حکیم ابوالقاسمˏ فردوسیˏ توسی) ٬
***
به نامˏ تو دادˏ سخن می دهم !
سخن را دل و جان و تن می دهم !
سخن از تو چون چشمه سار آمده است !
سخن با تو زیبا بهار آمده است !
سخن را زبان و سر و دیده ای !
به پاکی سخن را پسندیده ای !
سخن سازˏ تو در جهانˏ دل است !
زبانˏ سخن در نهانˏ دل است !
سخن بر زبانˏ تو باشد روان !
زبانˏ سخن را تویی همچو جان !
بهشتی سخن سازˏ نیکو نهاد !
و ای خوش سخن همدمˏ پاک زاد !
تو دادی سخن را امید و شکوه !
سخن با تو آمد فرازایˏ (۱) کوه !
سرودˏ سخن از گلویˏ تو بود !
میˏ هر سخن در سبویˏ تو بود !
میˏ هر سخن را چو مستی شدی !
به دور از دمˏ خودپرستی شدی !
سراینده یˏ سوزˏ دل ها تویی !
نماینده یˏ بینشˏ ما تویی !
به دانش تو شاهˏ دل آزاده ای !
که دل را به دریا شدن داده ای !
بسی رنجˏ دل برده ای در جهان !
که تا زنده سازی به پاکی زبان !
چو دانه یˏ سخن (۲) در زمین ˏکشته ای !
خرد نامه ای (۳) نیک بنوشته ای !
نوشتی تو با خونˏ دل این سرود !
که باشد سخن را زˏ دل ها درود !
نوشتی که رازی دل آرا (ۥبود) !
(توانا ۥبود هر که دانا ۥبود !) (۴)
پس از این نوایی که زیبا (ۥبود) !
(زˏ دانش دلˏ پیر ۥبرنا ۥبود !) (۵) . —---------------------------—
پانوشت :
(۱) فراز + ا + یˏ = فرازایˏ = به جایˏ (بلندایˏ ٬
ستیغایˏ !) .
(۲) دانه یˏ سخن = به جایˏ = (تخمˏ سخن) .
(۳) خرد نامه ای = به جایˏ = شاه نامه ای .
(۴) از (فردوسی) .
(۵) از (فردوسی) .

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد